Skip to main content

Grønn Plattform - etablering av hovedprosjekt «Klimakutt i vegbygging».

Forprosjektet «Samarbeid for å akselerere overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter - gjennom prosjektets livsløp», går over i neste fase – Etablering av hovedprosjekt «Klimakutt i vegbygging».

Forprosjektet har bestått av et sterkt og aktivt konsortium bestående av Integrate Renewables AS, Eldrift AS, VIA - Vital Infrastruktur Arena og Solenergiklyngen.

Formålet med vårt forprosjekt var å etablere et sterkt og handlekraftig konsortium bestående av hele næringskjeden for utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter, fra forskningsmiljøer og tidlig planleggingsfase, til drift og vedlikehold etter ferdig utbygd prosjekt.

Forprosjektet har gjennomført en felles digital kick-off med nærmere 100 deltakere, og individuelle møter med et titalls aktuelle aktører fra det offentlige, næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitutter, for å kartlegge status i markedet, og mulige partnere for del og hovedprosjektet.

Nå er forprosjektet under avslutning og det jobbes nå målrettet for å etablere et hovedprosjekt.

VIA - Vital Infrastruktur Arena samarbeider tett Nye Veier AS for etablering av et Grønn Plattform prosjekt. Nå søkes det prosjekter som har potensial til å kutte CO2 utslippet i planlegging, bygging eller driftsfasen av en veistrekning.

Du finner mer informasjon og melder din interesse her