Oslo Municipality provides support for mobile charging solutions

We welcome the subsidy scheme from Oslo and encourage other municipalities to do the same.

Oslo Municipality sees that the supply of electricity is a challenge for many construction sites. That's why they are introducing a support scheme for battery banks and mobile charging solutions! Get in touch to hear what Eldrift can offer! (Article to follow in Norwegian only.)

Til nå har kjøpere av nullutslippsmaskiner fått Enova-tilskudd, men batteribanker for lading og redusert belastning i strømnettet er ikke med i ordningen. Dette er avgjørende for det grønne skiftet i anleggsbransjen! Fra nå av kan de som kjøper "batterikontainere" få 50% tilskudd av kostnadene, begrenset oppad til 1,8 millioner kroner! Vi oppfordrer andre kommuner til å tilby tilsvarende støtte for å sette fart på bruken av elektriske maskiner.

Les mer om kriteriene og søk støtte her: https://klimatilskudd.no/mobile-ladestasjoner

Breimyra 9, 4344 Bryne, Norway

+47 51 31 51 60

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Org. nr 924 971 053