Skip to main content

Montør/produksjonsmedarbeider

Eldrift gjør overgangen til en utslippsfri fremtid mulig. Våre mobile ladeløsninger skal gjøre det lett og lønnsomt å velge bort fossilt drivstoff. Som en del av vårt team vil du være med på å utvikle teknologi som dekker morgendagens energibehov – i dag.

Nysgjerrighet, nøyaktighet og effektivitet er nøkkelord for vår kultur og deg som søker.

Stillingsbeskrivelse:

 • Montering av elektroniske og mekaniske komponenter
 • Produksjon av enheter for enklere mobil hurtiglading og skap til energilagring 

Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter

 • Erfaring fra montering er ønskelig, men opplæring vil bli gitt
 • Førerkort kl. B, gjerne BE og truck, men ingen krav
 • Engasjement og interesse

Vi ser spesielt etter deg som:

 • Har en lidenskap for produktutvikling og liker å skape gode brukeropplevelser
 • Nyter kontinuerlig læring og faglig utvikling
 • Har sterkt fokus på detaljer og nøyaktighet
 • Er selvgående, tar initiativ og liker å jobbe i tverrfaglige team
 • Har gode kommunikasjonsevner på engelsk og/eller norsk
 • Tar HMS på alvor
 • Du må være selvgående, med evne til å ta egne beslutninger

Hva vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver som lar deg vokse profesjonelt
 • Integrert team med godt arbeidsmiljø
 • Gode arbeidsvilkår
 • Engasjerte, kreative og profesjonelle kollegaer
 • Innovativt, internasjonal og teknologi-fokusert miljø
 • Arbeidssted er Breimyra 9, 4344 Bryne

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

(English text to follow)

We know that tomorrow's heavy transport and workplaces must be emission-free, and our mission is to help our customers make the transition as smooth as possible. We have developed and will continue to develop new and innovative smart products and we need you who are interested in building our new future.

Our creative and innovative team of developers and engineers work on technology that makes charging and energy storage easier and safer. We are looking for enthusiastic colleagues to create products that make the transition to electric operation as easy as possible for our customers.

Curiosity, accuracy and efficiency are keywords for our culture and you as an applicant.

Job description:

 • Assembly of electronic and mechanical components
 • Production of devices for easier mobile fast charging and cabinets for energy storage

Desired qualifications and skills:

 • Experience from assembly is desirable, but training will be provided
 • Driver's license at B, please BE and truck, but no requirements
 • Commitment and interest

We are especially looking for people that:

 • Have a passion for product development and likes to create good user experiences
 • Enjoy continuous learning and professional development
 • Have a strong focus on details and accuracy
 • Are self-motivated, take initiative and like to work in interdisciplinary teams
 • Have good communication skills in English and/or Norwegian
 • Take health and safety seriously
 • You must be independent, with the ability to make your own decisions

What we can offer:

 • Challenging assignments that allow you to grow professionally
 • Integrated team with a good working environment
 • Good working conditions
 • Committed, creative and professional colleagues
 • Innovative, international and technology-focused environment
 • Place of work is Breimyra 9, 4344 Bryne

We especially encourage women to apply.