Kybernetikk-/Data-/Automasjonsingeniør

Eldrift gjør overgangen til en utslippsfri fremtid mulig. Våre mobile ladeløsninger skal gjøre det lett og lønnsomt å velge bort fossilt drivstoff. Som en del av vårt team vil du være med på å utvikle teknologi som dekker morgendagens energibehov – i dag.

Formålet med stillingen

 • Styrke vårt spennende team som utvikler mobile hurtiglade- og energilagringsløsninger som er sikre, smarte og solide, for bruk i attraktive og konkuransedyktige produkter som gleder kunden og dekker mobile energi-tilgangsbehov.

 • Delta i integrerte leveranseprosjekter med energi-produksjon, lagring og overføring.

 • Bidra til opplæring av ingeniører og fagpersonell innenfor programmering og styringsdisiplin.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utføre konsept og systemdesign ved å tolke beskrivelser av praktiske kundebehov og kravspesifikasjoner mot eksisterende utstyr og nyutviklingsbehov.

 • Designe, analysere, implementere og dokumenter styringssystemer og sørge for at sikkerhet og funksjon er ivaretatt. Systemene har tett integrerte software, hardware og mekaniske komponenter som må virke godt og robust isammen. 

 • Utføre FMECA og risikoevaluering av komponenter og integrerte systemer.

 • Gjennomgå og godkjenne design og kode ihenhold til kundekrav, interne retningslinjer, nasjonale og internasjonale standarder.

 • Delta i tilbudsarbeid med tekniske og fagspesifikke kommersielle avklaringer.

 • Utarbeide prosedyrer for testing og produksjon.

 • Følge opp produksjon og testarbeid direkte.

 • Lede revisjon av design og produksjonsdokumentasjon.

 

Kvalifikasjoner, kompetanse og egenskaper

 • BSc eller MSc i Data/Kybernetikk/Automasjon – relevant erfaring kan kompensere for utdannelse.

 • Erfaring med styring av kraftelektronikk, AC/DC og DC/DC-omformere er en fordel.

 • Erfaring i Python, C, Typescript, C# og/eller PLS-programmering.

 • Kjennskap til praktisk utvikling ihht til funksjons-sikkerhetsmetodikk, spesielt IEC61508 IEC61511 eller andre referanser er fordelaktig.

 • Interesse og evne til å levere sikre og kvalitetsmessige løsninger i tett tverrfaglig samarbeid.

 • Glede av kontinuerlig læring og faglig utvikling.

 

Hva vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver som lar deg vokse profesjonelt

 • Integrert team med godt arbeidsmiljø

 • Gode arbeidsvilkår

 • Engasjerte, kreative og profesjonelle kollegaer

 • Innovativt, internasjonal og teknologi-fokusert miljø

 • Arbeidssted er Breimyra 9, 4344 Bryne

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Eldrift AS

Do you have any questions?

Contact:
Engineering Manager
Nils Joar Steinsund
+47 454 07 214
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Breimyra 9, 4344 Bryne

Apply for job

Drag and drop files here or Browse
.jpg, .doc, .docx, .pdf, .heic

Breimyra 9, 4344 Bryne, Norway

+47 51 31 51 60

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Org. nr 924 971 053